Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talijke bijhuizen

Syndicale vorming


Het sociaal fonds betaalt aan de vakorganisaties een tussenkomst in de organisatiekosten van syndicale vormingen waaraan de bedienden uit de sector deelnemen.

CAO Syndicale premie en vorming


Contact:
Pablo Salazar
Junior Account Officer
e-mail: pablo.salazar@comeos.be
tel: 02 788 05 13