Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talijke bijhuizen

Definitieve arbeidsongeschiktheid


Het Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen betaalt een aanpassingstoelage uit aan bedienden die definitief arbeidsongeschikt zijn.

Voorwaarde

Het is onmogelijk voor de bediende om zijn functie verder uit te oefenen wegens overmacht ingevolge een definitieve fysische arbeidsongeschiktheid.

Bedrag

 • Voor voltijdse bedienden:
  • Tot 30/09/2019: 123,95 € per maand
  • Vanaf 01/07/2019: 186,00 € per maand
  • Vanaf 2020 wordt het bedrag jaarlijks geïndexeerd in januari
 • Voor deeltijdse bedienden:
  de toelage wordt berekend van hun wekelijkse arbeidsduur 
 • op dit bedrag wordt 22,20 % bedrijfsvoorheffing ingehouden
 • Bedragen  berekend op basis van de periode en van de arbeidsregeling
 • De tussenkomst is tijdens 24 maanden toegekend

Voorbeeld:
Voor een voltijdse bediende met verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht op 08/06/2019 – dossier gevalideerd in augustus 2019:

 • Voor 06/2019, zal de netto premie 96,43 € bedragen
 • Vanaf 07/2019, zal de netto premie 144,71 € bedragen
 • De eerste betaling met terugkerende kracht (voor juni, juli en augustus 2019), uitbetaald rond 20/08/2019 zal 385,85 € bedragen


Modaliteiten

 • Deze toelage wordt aangevraagd door middel van bijgaand formulier AO202 ingevuld door:
  • De bediende
  • De werkgever
  • De instelling die de werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkeringen uitbetaalt
 • Hierbij moeten volgende documenten bijgevoegd worden:
  • het document dat de verbreking van de arbeidsovereenkomst door overmacht vaststelt;
  • een attest van de arbeidsgeneesheer (van de onderneming of van haar interbedrijfsgeneeskundige dienst) dat de arbeidsongeschiktheid vaststelt.
 • In het begin van de maand wordt een brief opgestuurd naar de nieuwe begunstigden waarvan het dossier volledig is
 • Betalingen worden rond de 20ste van elk maand uitgevoerd. 
 • In het begin van elk jaar stuurt het Sociaal fonds een fiscale fiche aan de begunstigde zodat hij/zij zijn/haar belastingaangifte kan invullen
 • het is dus belangrijk het Fonds op de hoogte te brengen van eventuele verhuizen (per e-mail of per post)

    Formulier    
 

Contact:
Laurence Pira
Administrative Coordinator
e-mail: laurence.pira@comeos.be
tel: 02 788 05 94