Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talijke bijhuizen

Syndicale premie


Het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren kent een aanvullend sociaal voordeel (= syndicale premie) toe aan de bedienden die op 15 juni van het betrokken jaar tewerkgesteld zijn in een onderneming van de sector en die reeds vóór 1 januari van het betrokken jaar zijn aangesloten bij een syndicale organisatie.


Contact:
Dries Smets
Assistant
e-mail: dries.smets@comeos.be
tel: 02 788 05 90