Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talijke bijhuizen

Beroepsopleiding


Het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talijke bijhuizen voorziet een tussenkomst in de kosten van beroepsopleiding georganiseerd door de ondernemingen van de sector.

Om de gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten voor uw bedienden te bekomen, gelieve dit aanvraagformulier in te vullen. Om het verzamelen van de gegevens te vergemakkelijken, kunt u deze ook omzetten in een Excel-bestand.

De voorwaarden voor toekenning van deze tussenkomst staan in dit reglement.

Bedrag van de tussenkomst: het totaal budget bedraagt 103.950 euro gedeeld door het aantal ondernemingen of groep van ondernemingen die een aanvraag indienen.

Termijn : aanvragen voor 2023 moeten vóór 31/01/2024 worden ingediend.

Betaling gebeurt na beslissing van de Raad van bestuur van het Sociaal fonds (in mei-juni van het jaar volgend op de opleiding), op basis van een verslag van het secretariaat.

CAO Beroepsopleiding

 

Contact:

Lore-Elène Dignef
Assistant
lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92